Każda nasza uczennica stworzy u nas swoje profesjonalne, papierowe portfolio…

Nauka w Szkole Rocznej kończy się obroną pracy dyplomowej (opartej o przygotowaną przez Ucznia sesję zdjęciową).

W dniu zakończenia nauki Absolwenci otrzymują:

  • świadectwo ukończenia z wykazem ocen przedmiotowych
    oraz oceną pracy dyplomowej
  • certyfikaty ukończenia w języku polskim i angielskim
  • profesjonalne papierowe portfolio oraz zapis zdjęć w formie cyfrowej

Po co potrzebne jest portfolio?

Podstawą pracy w branży beauty i fashion jest portfolio. Wizażysta bez portfolio ma mniejsze szanse na stworzenie grupy klientów oraz otrzymywanie atrakcyjnych zleceń. Poprzez portfolio łatwiej jest pokazać oraz udokumentować swoje doświadczenie zawodowe oraz umiejętności.

Stawiamy na papierową oraz elektroniczną wersje Twojego przyszłego portfolio

Warto mieć zarówno papierową, jak i elektroniczną wersje portfolio. Świadczy to przede wszystkim o profesjonaliźmie oraz rzetelnym podejściu.